Mae RYA Cymru Wales yn awyddus i benodi aelodau newydd i'w Bwyllgor Perfformiad a byddem yn croesawu clywed am unrhyw un sy'n mynegi diddordeb.

Mae'r Pwyllgor yn anelu i gyfarfod tua 4 gwaith y flwyddyn, er y bydd rhain, fel arfer, yn cael eu cynnal ar-lein, drwy Webex. 

Er mai swyddogaeth wirfoddol ydy hon, caiff unrhyw dreuliau rhesymol (megis costau teithio) ar gyfer mynychu'r cyfarfodydd, eu had-dalu.Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Ann Whitfield neu Paul Simes (mae'r manylion cyswllt i'w cael yn y disgrifiad o'r rôl yn yr atodiad neu drwy swyddfa RYA Cymru Wales ar admin@ryacymruwales.org.uk)

Diolch un fawr.

Mae disgrifiad o'r rôl