Sub-menu Navigation
Back to Top
Sub menu

  AGM

  CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

  Dydd Mercher 27 Tachwedd, 2019 19:OO

  CYNHADLEDD FIDEO RHWNG CANOLFAN PLAS MENAI GENEDLAETHOL AWYR AGORED, CAERNARFON a CANOLFAN GENEDLAETHOL CHWARAEON CYMRU, GERDDI SOFFIA, CAERDYDD a CHOLEG SIR BENFRO, HWLFFORDD.

  Bydd yr agenda, a gwaith papur perthnasol arall, yn dilyn cyn bo hir Yn dilyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cynhelir cyfarfodydd y Pwyllgorau Rhanbarthol ar gyfer y Gogledd a'r De. Fodd bynnag, cynhelir cyfarfod Pwyllgor Rhanbarthol y Gorllewin cyn y CCB, a bydd hwn yn cychwyn am 1800

   

  ANNUAL GENERAL MEETING

  WEDNESDAY 27 NOVEMBER 2019 19:OO 

  VIDEO CONFERENCE BETWEEN PLAS MENAI NATIONAL OUTDOOR CENTRE, CAERNARFON AND SPORT WALES NATIONAL CENTRE, SOPHIA GARDENS,CARDIFF AND PEMBROKESHIRE COLLEGE, HAVERFORDWEST

  The agenda, and other relevant paperwork, to follow shortly. The AGM will be followed immediately by the Regional Committee meetings for North and South.  However, the West Regional Committee meeting will precede the AGM, and will commence at 1800 Hrs.

   

  2018 AGM Minutes

   

  2017 AGM:

  2016 AGM:

  2015 AGM:


  Find books for your course at the RYA Shop

  eBooks in the cloud
  Our handy guide shows the books & DVDs that go with your course!
  Please select...