Sub-menu Navigation
Back to Top
Sub menu

  AGM

   

  CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL Dydd Mercher 21 Tachwedd, 2018

  19: OO CYNHADLEDD FIDEO RHWNG CANOLFAN PLAS MENAI GENEDLAETHOL AWYR AGORED, CAERNARFON a CANOLFAN GENEDLAETHOL CHWARAEON CYMRU, GERDDI SOFFIA, CAERDYDD a CHOLEG SIR BENFRO, HWLFFORDD

  Bydd yr agenda, a gwaith papur perthnasol arall, yn dilyn cyn bo hir Yn dilyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cynhelir cyfarfodydd y Pwyllgorau Rhanbarthol ar gyfer y Gogledd a'r De. Fodd bynnag, cynhelir cyfarfod Pwyllgor Rhanbarthol y Gorllewin cyn y CCB, a bydd hwn yn cychwyn am 1800

  WWW.RYACYMRUWALES.ORG.UK

  2018 AGM 

  ANNUAL GENERAL MEETING WEDNESDAY 21 NOVEMBER 2018

  19:OO HRS VIDEO CONFERENCE BETWEEN PLAS MENAI NATIONAL OUTDOOR CENTRE, CAERNARFON AND SPORT WALES NATIONAL CENTRE, SOPHIA GARDENS,CARDIFF AND PEMBROKESHIRE COLLEGE, HAVERFORDWEST

  The AGM will be followed immediately by the Regional Committee meetings for North and South.  However, the West Regional Committee meeting will precede the AGM, and will commence at 1800 Hrs.

  www.ryacymruwales.org.uk

  2017 AGM:

  2016 AGM:

  2015 AGM:

  Find books for your course at the RYA Shop

  eBooks in the cloud
  Our handy guide shows the books & DVDs that go with your course!
  Please select...