Sub-menu Navigation

Performance Committee

Aim

  • Updating the RYA Cymru Wales National & Regional Squad Selection Policy
  • Squad selection
  • Boat and equipment provision
  • Squad Programmes

The Committee

  • Ann Whitfield - Chair
  • Paul Simes - Welsh High Performance Manager
  • Squad Head Coaches

**Performance Committee:Recruitment of New Volunteer Committee Members - March 2017**

RYA Cymru Wales is seeking to appoint new members to its Performance Committee – please find attached role description via link below – and we would very much welcome any expressions of interest. 

The Committee aims to convene approximately 4 times a year, although these meetings are usually conducted online, via Webex. Whilst this is a volunteer role, any reasonable costs (such as mileage), incurred in order to attend meetings, will be reimbursed.

For further information please contact Ann Whitfield or Paul Simes - contact details contained within the attached role description, or via the RYA Cymru Wales office at admin@ryacymruwales.org.uk.

Thank you.

Mae RYA Cymru Wales yn awyddus i benodi aelodau newydd i'w Bwyllgor Perfformiad – mae disgrifiad o'r rôl yn yr atodiad – a byddem yn croesawu clywed am unrhyw un sy'n mynegi diddordeb.

Mae'r Pwyllgor yn anelu i gyfarfod tua 4 gwaith y flwyddyn, er y bydd rhain, fel arfer, yn cael eu cynnal ar-lein, drwy Webex. Er mai swyddogaeth wirfoddol ydy hon, caiff unrhyw dreuliau rhesymol (megis costau teithio) ar gyfer mynychu'r cyfarfodydd, eu had-dalu.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Ann Whitfield neu Paul Simes (mae'r manylion cyswllt i'w cael yn y disgrifiad o'r rôl yn yr atodiad neu drwy swyddfa RYA Cymru Wales ar admin@ryacymruwales.org.uk).

Diolch un fawr.

Performance Committee - Role Description and Recruitment

Performance Committee - Role Description and Recruitment - Cymraeg


Find books for your course at the RYA Shop

eBooks in the cloud
Our handy guide shows the books & DVDs that go with your course!
Please select...