Dinghi teulu

 

Posteri a chardiau post

Defnyddiwch ein posteri a chardiau post golygadwy y gellir eu lawrlwytho i hyrwyddo'ch digwyddiad.

Posters and postcards

Use our downloadable editable posters and postcards to promote your event.

     

Posteri a chardiau post

Defnyddiwch ein posteri a chardiau post golygadwy y gellir eu lawrlwytho i hyrwyddo'ch digwyddiad.

 1. Cliciwch ar yr adnodd o'ch dewis isod

  Click on your chosen resource below

 2. Golygu eich adnoddau (Enw'r clwb; dyddiau a dyddiadau; Gwybodaeth bellach a manylion cyswllt)
  Edit your resources (Club name; days & dates; Further information & contact details)

 3. Cliciwch ar yr eicon argraffu ar ochr dde uchaf eich sgrin
  Click the print icon on the top right hand of your screen
 4. Mae hefyd yn bosibl i lawrlwytho adnoddau hyn drwy glicio ar yr eicon lawrlwytho yn y gornel dde uchaf
  It is also possible to download these resources by clicking on the download icon in the top right corner

 

rightimgcomponent

Gellir lawrlwytho'r adnoddau canlynol gan:
The following resources can be downloaded by:

 1. Clicio ar y botwm adnoddau

  Clicking on the resource button
 2. Hofran dros yr adnodd gyda'ch llygoden

  Hover over the resource with your mouse
 3. Cliciwch ar y dde ac yna dewiswch Save image as a'i gadw i'ch cyfrifiadur
  Right click then select Save image as and save to your computer 

Adnoddau cyfryngau cymdeithasol
Social media resources

I ychwanegu'r adnoddau isod at eich porthiant newyddion llusgwch a gollwng y ffeil sydd wedi'i chadw
To add the resources below to your newsfeed just drag and drop the saved file

Baneri Gwe
Web banners