RYA Cymru Wales AGM

Updated : 8th November 2021
 

Royal Yachting Association Cymru Wales AGM 2021

Royal Yachting Association Cymru Wales (RYACW) is pleased to announce that this year’s AGM will be held on Monday 29th November 2021. Given the current COVID 19 situation, there will be no face-to-face gatherings, and the meeting will instead take place virtually, commencing at 1830 hrs. 

The meeting is expected to last for approximately 30 minutes. However, given that there is a limit on participants when conducting online meetings, we would be very grateful if you would please register your interest in advance. 

Preferential places will be offered to each club’s nominated representative (who will also be entitled to vote), with other club members then welcome to join within the surplus capacity available.

To clarify: a nominated representative on behalf of a member is requested to attend the AGM, whilst the definition of a member of RYA Cymru Wales is an affiliated club, affiliated class association or affiliated organisation based in Wales, as defined in the Articles of Association.

As such, we would be very grateful if you would please contact admin@ryacymruwales.org.uk to obtain the nominated representative form, which needs to be returned by 19 November 2021,   The nominated representative will then receive an acknowledgement email containing the link to the video conference facility.

If you require any further information, then please do not hesitate to contact us at:  admin@ryacymruwales.org.uk 

We would like to thank you in advance for your assistance in disseminating the information to your members, and hope that we can count on your support at the AGM.


Thank YouCyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas Hwylio Frenhinol Cymru Wales 2021

Mae'n bleser gan Gymdeithas Frenhinol Hwylio Cymru Wales (RYACW) gyhoeddi y bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y mudiad yn cael ei gynnal ddydd Llun 29ain Tachwedd 2021. O ystyried sefyllfa bresennol COVID 19, ni fydd cyfarfod wyneb yn wyneb, a bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn rhithiol yn lle hynny, gan ddechrau am 1830 o'r gloch.

Disgwylir i'r cyfarfod bara am oddeutu 30 munud. Fodd bynnag, o gofio bod cyfyngiad ar gyfranogwyr wrth gynnal cyfarfodydd ar-lein, byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn cofrestru eich diddordeb ymlaen llaw. Cyhoeddir manylion pellach, gan gynnwys dolenni i'r sustem archebu ac i'r gynhadledd fideo ei hun, ar ddechrau mis Tachwedd.

Er mwyn egluro: gofynnir i cynrychiolydd enwebedig ar ran aelod fynychu'r CCB, tra bod y diffiniad o aelod o RYA Cymru Wales yn glwb cysylltiedig, yn gymdeithas ddosbarth gysylltiedig neu'n sefydliad cysylltiedig wedi'i leoli yng Nghymru. Fel y'i diffinnir yn yr Erthyglau Cymdeithasu.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, yna mae croeso i chi gysylltu â ni yn: admin@ryacymruwales.org.uk 

Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich cymorth i ledaenu'r wybodaeth i'ch aelodau, a gobeithio y gallwn ddibynnu ar eich cefnogaeth yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.


Diolch

 
AGM Agenda 2021

The agenda for the upcoming RYA Cymru Wales annual general meeting being held on the 29th November. The meeting will take place virtually, commencing at 1830 hrs.

 
AGM minutes

The Annual General Meeting was held virtually on Wednesday, November 25th, 2020.

 
RYA Cymru Wales Accounts March 2021

Submitted to Company's House annually, the accounts are available to support the AGM.

 
Articles of Association 2021 (Proposed)

Read the proposed amendments to the RYA Cymru Wales Articles of Association, as per the 2021 AGM agenda

 
Articles of Association